Recep Suat Kurtuldu

Recep Suat Kurtuldu, 24 Ekim 1934 tarihinde Akçaabat’ta doğdu. Hakim Hüseyin Sabri Bey’le Basire Hanım’ın oğludur. Dört kardeşin en küçüğüdür. Askerliğe geç gitsin diye doğumu 1933 iken, babası tarafında nüfusa 1934 olarak yazılmıştır.
Ortaokul ve lise sıralarında iken hem resim ve hem de müziğe olan eğilimleri öğretmenleri tarafından teşvikedildi. Ankara’da ortaokulunda iken,Fransa’dan yeni dönen Esat Subaşı isimli bir ressam hocanın etkisi ile yağlı boya resim öğrenmeye başladı. Lise yıllarında Kayhan Keskinok ve akademi hocalığı yapmış olan Şeref Akdik sayesinde resim sanatını daha da geliştirdi
Haydarpaşa Lisesi’ne devam ettiği yıllarda, evinin üst katında musikî sohbetleri yapıp dersler alarak okulda konser verebilecek seviyeye geldi. Liseson sınıfı Trabzon’da okudu ve 1955-56 öğretim yılında mezun oldu. O yıl da Teoman Önaldı, Kenan Yomralı, Gündoğdu Sanımer gibi diğer sanatkâr arkadaşlarla birlikte oldu.
Yükseköğrenim için İstanbul EdebiyatFakültesi’ne gittiğinde musiki ile olan ilgisini ve bağını hiç kesmedi. Fakültenin 3. sınıfından ayrıldı. Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde Emin Ongan’ ın derslerine katıldı. Trabzon’a döndüğünde, İstanbul’da başlattığı gazeteciliğe devam etti. O sıralarda Trabzon’un musikî hayatında İhsan Hızer, Temel Şükrü Doğru, Hamit Yalçıner gibi isimler vardı. Kurtuldu da onlara katıldı.
Bu tarihlerde teyzesinin kızı Ülkü Hanım’la evlendi ve bu evlilikten ikisi kız, biri erkek üç çocuğu oldu ve üçü de hayatlarında sanata yer verdiler. Temel Şükrü Doğru ile yoğun bir musiki çalışmalarına giren Kurtuldu,Ahmet Selim Teymur ile de koro çalışmaları ve konserler verdi. Temel Şükrü Doğru’nun rahatsızlığından sonra, koro çalışmalarını koro çalışmalarını üstlendi.
Önce nota, usul ve nazariyat dersleri yaparak özellikle gençlerin gelişmesini hedefledi. Ayrıca saz çalışmaları yapıp, yeni sazların yetişmesinisağladı. Bazı saz arkadaşlarının kendisini istememesi üzerine, eski arkadaşlarından ayrılarak, Trabzon Türk Sanat Musikisi Korosu Derneği’ni yeniden kurarak çalışmalarına devam etti.
Suat Kurtuldu’ nun ağırlık teşkil eden en önemli özelliği, geleneksel musikimizdeki klâsik zevkini bilmesi ve bunu paylaşmasıdır. Kâr, Kârçe, Beste,Na’t, Na’t-ı Şerif, Kâr-ı Natık, Yürük Semai, Ağır Semai ve sonunda şarkı gibi müzik formlarını bilmesi ve bunu öğretmeye çalışması genç kabiliyetler için bir fırsat olmuştur. Çalışmalarda belli birkaç makam çerçevesi içinde de kalmayıp bugün nesli tükenmiş gibi görünen, musikimizin nâdide makamları da onun derslerinde geçilmiştir.
Son yıllarında ise bestekârlıkla uğraşmaya başlamıştır. İlk eseri Acemaşiranmakamındaki peşrevidir. İkinci eseri ise Buselik makamında bir hane bir teslimden oluşan bir peşrevdir. Kürdili hicazkâr makamındaki “Çiçekler renginde kuşların nağmesinde” adlı eseri ise onun bestekârlıkta seviye bakımından bir yerlere geldiğinin ispatı olmuştur.
Trabzon Uzun Sokak’ta ailece sahibi oldukları iki katlı dükkânda ilk yıllarda gazete bölge ana bayiliği yaptı. Trabzon basınında çeşitli yayınlarda yazılar yazdı, kültür-sanat programlarında görevler aldı. Bu yoğun iş hayatını daha sonra bırakarak kırtasiye ve oyuncak ticareti ile uğraştı.
Yakın zamanda ticari hayattan da çekilerek kendini musiki çalışmalarına ve yazı hayatına verdi. Trabzon’da yayımlanan Hizmet Gazetesi’nde köşe yazıları yazmaktadır.

Kaynakça:Ekrem Kutlu’dan alınan biyografi

Recep Suat Kurtuldu

Ressam – Müzisyen – Yazar

Back to Top