Mustafa Hikmet Malkoç

1937 yılında Trabzon’da doğdu. 1958 yılında Trabzon Öğretmen Okulu’ndan mezun olup, 1959 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstütüsü’ne birincilikle girdi. 1962 yılında da mezun olup Kastamonu Gölköy Öğretmen Okulu’na, 1964 yılında da Trabzon Öğretmen Okulu’na Resim-İş Öğretmeni olarak tayin oldu. 1965 yılında devlet tarafından Almanya’ya ihtisas yapmak üzere seçildi. Ancak ailevi nedenlerden dolayı gidemedi. 1978 yılında Öğretmen Okulu’nun kapatılması ile istek dışı tayin edildi. İstifa etti 1981 yılında Trabzon Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Müdürü olarak görev aldı. 1996 yılında emekli oldu.
Resim çalışmalarını aralıksız sürdürdü. 10 kişisel resim, 3 desen sergisi açtı. 1992 yılında K.T.Ü Fatih Eğitim Fakültesi Resim-İş bölümünde lisans tamamlandı. Trabzon Sanatçıları sergisini kendi ile geleneksel hale getirdi ve aralıksız olarak katıldı.

Sanatçı; yaşadığı Doğu Karadeniz’in organik yapısı, renk ve motiflerini algılayarak soyut-figüratif düşünceden hareketle, çağdaş modern sanat estetiği ve tasavvuf üzerine yorumlayarak lirik bir ifade ile resimlerini oluşturmaktadır.

Kaynakça:www.mustafahikmetmalkoc.com

Mustafa Hikmet Malkoç

Ressam
Back to Top