Şevket Köroğlu

şevket Köroğlu, 1947 yılında Trabzon/ Akçaabat ilçesi’nin Çayırbağı (Sıdıksa) Köyü’nde doğdu. Kemençeci ve türkücüdür.
17 yaşında kemençe çalmaya başladı. İstanbul’da kemençe ve türkü kasetleri doldurdu. Trabzon’da Tekel idare- sinde çalışmakta olan şevket Köroğlu, düğün ve derneklerde kemençe çalıp türküler söylemektedir.Köroğlu, çevrede meydana gelen doğal ve sosyal olaylar üzerine de “Destan” ve “Yaş Destanları” tarzında uzun türküler söylemektedir.

Acaba Nereye Korlar (Destan) :
Acaba nereye korlar
Biz gibi ölenleri
Arkadaş ne bilelim
Bu başa gelenleri

Arkadaşlar Veysel’in
Orda bisküvi yerdi
Bi de baktık arkadaş
Dağ üstümüze geldi

Ben suya gidemedim
Senin testin dolmadan
Dağ üstümüze geldi
Haberimiz olmadan

Çoluk çocuğumuzun
Ciğerleri yanayi
şu bizim halimuza
Bütün dünya ağlayi

Doğuşumuz mucize
Akti gözlerden yaşlar
Karadeniz bu imiş
Ağlayın arkadaşlar

Trabzon TRT’ye
Canli yayin yapayi
Çoluk çocuğumuz hep
Çatak Köy’de ağlayi

Ey gidi Çatak Köyü
Sen bizi nasıl yıktın
Yarım saat içinde
Ne çok yetim bıraktın

Karşıda komar foli
Doli yağayi doli
Daha söylema bize
Ya bak şevket Köroğli

Kaynakça:Mustafa DUMAN, Kemençenin Telleri, s. 175, Ayhan Matbaası, İstanbul 2004

Şevket Köroğlu

Kemençeci – Türkücü
Back to Top