Muzaffer Lermioğlu

1902 yılında doğan Muzaffer Lermioğlu, Akçaabat’ın sayılı aydınlarından biridir. Akçaabat’ı her yönüyle tanıtan ilk kitabı o yazdı. O zamanlar ilkokul ve ortaokul bölümü bir arada bulunan bugünkü Merkez İlkokulu’nun Rüştiye bölümünü bitirdi. Muhacirlik dönüşü Akçaabat’ta dava vekili olarak çalışmaya başladı. Ölümüne değin adaletin gerçekleşmesi yolunda çaba harcadı. Aynı yıllarda Akçaabat’taki siyasal ve kültürel etkinliklere katılarak önemli görevler üstlendi.

Gençliği, birbirini izleyen savaşların acıları içinde pişerek geçti. Cumhuriyet yıllarından bir yandan yakın çevresiyle ilgili incelemeler, araştırmalar yaptı. Bunları 1949 yılında Akçaabat- Akçaabat Tarihi ve Birinci Genel Savaş Hatıraları adıyla yayınladı. O yılların olanakları göz önüne alındığında değeri daha da artan bu kitabın yeni baskıları yapılamadı. Yakınlarından öğrenildiğine göre Çocuklarıma Öğüt adlı ikinci kitabı da yayınlanamadı.

Giyimi, kuşamı, tutum ve davranışlarıyla çağdaş bir kişilik sergileyen Muzaffer Lermioğlu 1960 yılında aramızdan ayrıldı.

Kaynakça:Haydar Gedikoğlu, Akçaabat Merkez İlköğretim Okulu, Akçaabat, 1998

Profil

Muzaffer Lermioğlu

Yazar

 

Back to Top