Mustafa Yazıcı

Araştırmacı yazar Mustafa YAZICI 1949 yılında (ana yaşı 1947’de) Trabzon’da (Akçaabat’ın Şinik Köyünde) doğdu. Üç yaşında anası Emine Yazıcı (Koç)’nın köyü olan Trabzon Akyazı köyüne (şimdi belde) götürüldü.İlk, orta ve lise tahsilini Trabzon Ayasofya Camii Şerifinin son imamı olan Muhammet Şefik Yazıcı’nın yanında tamamladı. İlk okuldan üniversiteye kadar bütün diplomalarını iyi derece ile askerlik yedek subay diplomasını ise pekiyi derece ile aldı. İlkokul birinci ve beşinci sınıfları Akyazı’da, 2.3.4. sınıfları ise Trabzon Fatih İlkokulunda okudu. İlkokul diplomasını Akyazı İlkokulundan aldı.1966’da Trabzon İmam Hatip Lisesinden (7 yıl), 1970)’te Kayseri Yüksek İslam Enstitüsünden (4 yıl) mezun oldu.Öğretmenliğe Bolu (Gerede)’da başladı. Sonra Akçaabat ve Trabzon’da devam etti. 1995 yılında K.T.Ü. İlahiyat Meslek Yüksek Okulunda öğretim görevlisi oldu.1999’da 29 senelik meslek hayatından emekli oldu.Yazarlığa 1968’de Kayseri’deki Yüksek Tahsil hayatında başlayan Mustafa YAZICI bugüne kadar yetmiş (70) çeşit civarında yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası dergi ve gazetede çeşitli konularda yazı yazdı. Araştırma ve incelemeleri yayınladı. Bazı yayınlanmamış kitapları tefrika edildi.2001 yılında Trabzon ve Akçaabat’ta “YAZARLIKTA 33 YIL” adlı iki sergi açtı ve bu sergileri kitaplaştırdı. Bazı yazılarında ve şiirlerinde “Trabzonî”, “Mollaoğlu”, “Nefesî” ve “Yazıcı” mahlaslarını kullanmış; yazılarını “Nefes, Gönüldaş, Akyazı, Hitabe ve Kitabe, Cuma Sohbetleri, Cuma Yazısı, Uyanış, Sonuç, Dalyan, Çare ve Okyanus, Cansuyu” başlıkları altında yazmıştır.1982 – 83 yıllarında Libya’da Adana Güney Sanayiye bağlı Betaş İnşaat Şirketinde tercüman olarak çalışan yazar Arapça, Fransızca, Farsça ve Osmanlıca bilmektedir. Ayrıca FONO ve LİNGAFON Yabancı Dil Enstitülerinin Arapça ve Fransızca bölümlerini mektupla (açık öğretim olarak) bitiren yazar Fransızca öğretmeni olarak da görev yapmıştır.2008 yılına kadarki yaklaşık 40 yıllık yazarlık hayatında bilhassa Trabzon ve çevresi üzerine önemli araştırmalar yapmış olan Mustafa YAZICI 72’si müstakil, 11’i komisyon olmak üzere toplam 83 (seksen üç) esere imza atmıştır. Yayına hazır daha birçok eseri vardır. Yazı hayatında şimdiye kadar hiç işlenmeyen, el atılmayan konuları gündeme getirerek milli değerleri korumaya dikkat ekmiştir. Araştırma-İnceleme, şiir, hikaye, roman, masal, deneme, anı, piyes, skeç, fıkra, makale, metin yazarlığı, senaryo ve tercüme olarak edebiyatın bir çok türünde kitaplar yazmış ve imkanlar nispetinde bazılarını yayınlamıştır. Aynı zamanda birçok televizyonda program yapımcılığı ve sunuculuk yapan Mustafa YAZICI birçoklarındaki programlara da çoğu kez panelist, açık oturumcu ve konferansçı olarak katılmıştır.

Bunun yayında Akçaabat Lisesi, Akyazı Kalkındırma Kooperatifi, Trabzon Çamlık Çocuk Yuvası gibi birçok kurum ve kuruluşta kısa dönem idarecilik görevinde de bulunan YAZICI, Karadeniz Yazarlar Birliği Genel Başkanlığı, Genel Başkan Yardımcılığı, Yunus Dergisi Yazı İşleri Müdürlüğü, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Trabzon Temsilciliği, Trabzon Belediyesi Kültür Araştırma Kurulu Sekreterliği, Akyazı Belediyesi Kültür Danışmanlığı, Akçaabat Belediyesi Kültür – Araştırma Kurulu Üyeliği, Anadolu Basın Birliği Trabzon Şubesi Başkan Yardımcılığı, İlesam ve Kök (Karadeniz Özelliklerini Koruma Kulübü Derneği) üyeliği görevlerini de birlikte yürütmüştür. Yazılarına TAKA Gazetesinde, T.V. programlarına KUZEY TV’de “TRABZON TRABZON” adıyla devam etmektedir.. Yaptığı başarılı çalışmalar sonucu bölgesel ve ulusal alanda birkaçı nakit olmak üzere toplam otuz civarında ödül almıştır.

Araştırmacı Yazar Mustafa YAZICI bu çalışmalarıyla İstanbul’daki çok büyük imkanlara sahip bulunmayan Trabzon’da bile topluma kendine has ürünler sunabilmiş, kendine has görüşler getirebilmiştir. “SAN’AT HAK İÇİNDİR” görüşünü kendine düstur olarak alan yazar; yazarsız toplumları köksüz, öksüz olarak kabul etmektedir. Sesini her tarafta yankılandırabilmiştir… Hatta 1998 yılında İstanbul’da yayınlanan 2600 yazarlık TÜRKİYE YAZARLAR SÖZLÜĞÜ ile 2001 yılında Ankara’da yayınlanan 3218 yazarlık TÜRKİYE YAZARLAR ANSİKLOPEDİSİ’NE; Ekim 2005 yılında Frankfurt Kitap Fuarında dünya ülkeleri kütüphanelerine giren 5786 yazardan oluşan üç (3) ciltlik Türkiye Yazarlar Ansiklopedisine ve 2023 yazardan oluşan üç (3) ciltlik ENCYCLOPEDİA OF TURKIS AUTHORS adlı İngilizce Türk Yazarlar Ansiklopedisine; 2006 yılında yine İhsan IŞIK’ın Elvan Yayınları arasında hazırladığı onbinüçyüzelli (10.350) biyografiden oluşan TÜRKİYE EDEBİYATÇILAR ve KÜLTÜR ADAMLARI ANSİKLOPEDİSİ’ne, Mehmet Âkif BAL’ın İstanbul’da yayınladığı TRABZONLU ÜNLÜ SİMALAR adlı ünlü eserine ve çok sayıda yazarın yer aldığı TÜRKİYE İLESAM YAZARLAR YILLIĞI (ALBÜM)’na ve Hüseyin ALBAYRAK’ın 2008 yılında Vadi Yayınları arasında yayınladığı “TRABZON MEŞHURLARI ANSİKLOPEDİSİ” ne alınmıştır.Askerliğini 1976 yılında İzmir Ege Ordusunda Yedek Subay olarak yapan Araştırmacı Yazar Mustafa YAZICI evli ve üç kız, bir erkek dört çocuk babasıdır.

1985 yılından beri Trabzon Belediyesinin Kültür-Araştırma Kurulu Sekreterliğini fahri olarak yürüten yazar, Trabzon Belediyesinin Trabzon Meydan Parkına taktığı TRABZON KÜLTÜRÜNE ENÇOK HİZMET EDENLER PANOSU’nda dÂhil edilmiştir.1994 yılından beri DEMHA İLETİŞİM BELGESEL YAPIM ŞİRKETİ’nde yaptığı Belgesel Kültür Danışmanlığı, Metin Yazarlığı ve Yapım Yardımcılığı çalışmalarıyla da tanınan Araştırmacı yazar Mustafa YAZICI’nın Trabzon, Akçaabat, Beşikdüzü, Tonya Gümüşhane gibi cennet vatan köşeleriyle ilgili birçok belgesele de adı yazılmıştır.

Bugüne kadar 16’sı kişisel, üçü de müşterek 19 (ondokuz) kitap sergisi açtı ve imza günü yaptı. Yazarlıkta 40. yıla ve 72 (komisyon olarak yazdıklarıyla 83) kitaba imza atma başarısını gösterdi.2006 yılında kendi soyadıyla anılan “YAZICI YAYINLARI” nı ve “İNTERNET SİTESİ”ni kurdu. Kitaplarını daha geniş okuyucu kitlelerine ve yayın dünyasına böyle duyurdu.

MÜSTAKİL OLARAK YAZDIĞI VE YAYINLADIĞI ESERLERİ

1- İçki Felâketi (Araştırma-İnceleme) 1977 – TRABZON

2- Sayha (Erciyes’ten Haykırışlar 1. (Şiir) 1980 – TRAZON

3- Şiirlerle Karadeniz ve Trabzon (Şiir) 1991 – TRABZON

4- Sevgi Sevgi (Şiir) 1991 – TRABZON

5- Adam Yetiştiren Adam (Hikâye) 1988 – TRABZON

6- Büyüyen Gölgeler (Hikâye) 1990 – İSTANBUL

7- Güler misin – Kızar mısın? (Fıkra) 1991 – TRABZON

8- Yeşil Nefes (Araştırma-İnceleme) 1991 – TRABZON

9- Kanun Fikirler ve Kutsal Saadetler (Deneme) 1991 – TRABZON

10- Bir Kalbur Zaman (Masal) 1992 – TRABZON

11- Balıkların Gözyaşları (Didaktik Roman) 1992 – TRABZON

12- Yaşamak Bir Defa (Şiir) 1992 – TRABZON

13- Okumaz-Yazmazlar (Skeç) 1993 – TRABZON

14- Akaid ve Dinler Tarihi Üzerine Tespitler (Araştırma-İnceleme ve K.T.Ü Rize İlahiyat   Fakültesi     İmtihan Giriş Tezi) 1993 – TRABZON

15- Bilgi ve Bilgi Toplumu (Araştırma-İnceleme) 1993 – TRABZON

16- Trabzon’da Folklor (Araştırma-İnceleme) 1995 – TRABZON

17- Tepemde Soğuk Kar İçimde Volkan (Şiir) 1995 – TRABZON

18- Trabzon Evliyaları C.1, (Araştırma – İnceleme) 1995 – TRABZON

19- Trabzon Evliyaları C.2, (Araştırma – İnceleme) 1996 – TRABZON

20- Osmanlı Dönemi On Meşhur Valisi (Araştırma-İnceleme) 1995 – (2.B. 1995) TRABZON

21- Kadırga’dan Kadırga’na Selâm (Araştırma-İnceleme) 1996 – TRABZON

22- Cumhuriyet Dönemi Trabzon Belediye Kronolojik Hizmet Albümü (Araştırma-İnceleme) 1997- TRABZON

23- Akademik Yönüyle Hitâbet ve İrşâd Sanatı (Araştırma-İnceleme) 1999 – TRABZON

24- Heyyy Gönüldaş (Şiir) 1999 – TRABZON

25- Güler misin – Güldürür müsün? (Fıkra) 1999 – TRABZON

26- Pontusçuluk Yalanı ve Akîbeti (Araştırma-İnceleme) 1999 – TRABZON

27- Sargana Kahramanları (Araştırma-İnceleme) 1998 – TRABZON

28- Trabzon Akyazılı Salih Omurtak Paşa (Araştırma-İnceleme) 1999 – TRABZON

29- Adları Trabzon’un Mahallelerine Ad Olmuş 5 Trabzon Valisi (Araştırma-İnceleme) 1999 – TRABZON

30- Akyazım (Şiir) 2000 – TRABZON

31- Trabzon ve Çevresinde Sosyo-Kültürel Yapı (Araştırma-İnceleme) 2000 – TRABZON

32- Yazarlıkta 33 Yıl Sergimiz (Anı) 2001 – TRABZON

33- Kışın Bile Gül Açan Şehir Trabzon (Deneme) 2002 – TRABZON

34- Fetihten Günümüze Trabzon Valileri Kronolojik Albümü 1461 – 2002 (Araştırma-İnceleme) 2002 – TRABZON

35- Cansuyu Yazılar (Deneme) 2002 – TRABZON

36- 1919’ dan 2002’ye kadar Trabzon Parlamenterleri Tarihi (Araştırma-İnceleme) 2002 – TRABZON

37- Akyazı Tarihi (Araştırma-İnceleme) 2002 – TRABZON

38- Yazar Trabzon Milletvekilleri (Araştırma) 2002 – TRABZON

39- Tarihi Enbiya ve İslâm (Tercüme) 2002 – TRABZON

40- Atatürk’ün Trabzon Nutku (Tercüme) 2000 – TRABZON

41- Sanat Hak İçindir (Edebiyat) 2004 – TRABZON

42- Trabzon Ayasofya Camii Şerifi (Araştırma – İnceleme), 2004 – TRABZON

43- Pontusçuluk Hortlağı Belgeseli (Araştırma – İnceleme), 2004 – TRABZON

44- Trabzon’da Meşhur Destanlar ve Efsaneler (Araştırma – İnceleme, 2004-TRABZON

45- Dünyadaki Cennet (Didaktik ve Belgesel bir deneme), 2004 – İSTANBUL

46- Osmanlıca Belgelerde Geçmişten Günümüze Trabzon’un Dış Ticaret Tarihi (Araştırma-İnceleme) 2005 – TRABZON

47- İhanet Çemberi Misyonerlik, (Araştırma – İnceleme), 2005- TRABZON

48- Osmanlı Döneminde Akçaabat, (Araştırma), 2006-TRABZON

49- Trabzon – Trabzon, (Araştırma-İnceleme), 2005 – TRABZON

50- Trabzon Tarihini Arıyor, (Araştırma), 2007- TRABZON

51- El İşte Gönül Hakta, (Öykü), 2007- TRABZON

52- Trabzon’un Demiryolu ve Tren Davası, (Araştırma – İnceleme), 2007- TRABZON

53- Trabzon Bâb-ı Âlîsi, (Araştırma – İnceleme), 2008- TRABZON

54- Öfkeli Ağaç, (Tabii Hayat ve Tabiat Romanı), 2008- TRABZON

55- Millî Mücâdele Marşlarımızın Gelecek Nesillere Armağan Ettiği Gerçekler, (Araştırma – İnceleme), 2008- TRABZON

56- Geçmişten Günümüze, Günümüzden Geleceğe Trabzon Limanı, (Araştırma – İnceleme), 2008- TRABZON

57- Anadolulu Mevlâna (Araştırma – İnceleme), 2008- TRABZON

58- Sümelâ ve Santa, (Araştırma), 2008- TRABZON

59- Güneşten Önce Doğmak (Şiir), 2008 – TRABZON

60- Trabzon Bâb-ı Âlîsinde Yayınlanan Makalelerimden Örnekler, (Araştırma – İnceleme), 2008 – TRABZON

61- Trabzon Baskılı Eski Tarih Kitaplarında Renkli Trabzon – Karadeniz – Türkiye ve Dünya Haritalarından Örnekler, (Araştırma) 2008 – TRABZON

62- Trabzon’un Manevi Fethi Tarihi, (Araştırma – İnceleme), 2008- TRABZON

63- Trabzon Kurtuluş Kuvvetleri Komutanı Kurmay Albay Hacı Hamdi Pirselimoğlu, 2006-İSTANBUL

64- Ekmeğin Tarihi ve Vakfıkebir Ekmeği (Vakfıkebir Ekmek Festivali ve Ekmek Kitabı) Araştırma – İnceleme, 2007 - VAKFIKEBİR

65- Akçakale Tarihi (Araştırma – İnceleme), 2008-TRABZON

66- Trabzon Bâb-ı Âlîsi, (Araştırma – İnceleme), 2008-TRABZON

67- Trabzon Ekmeği, (Araştırma – İnceleme) (2008-TRABZON

68- Bir Gönüldaşın Ölümü, (Hâtırât) 2008-TRABZON

69- Bayrağın Gölgesindeki Şehit Asker (Araştırma – İnceleme) 2008-TRABZON

70- Kara Fatma Trabzon’da (Osmanlıcadan Çeviri) 2008-TRABZON

71- Akçaabat Destanı (Araştırma – İnceleme) 2008-TRABZON

72- Trabzon Kültürü (Araştırma – İnceleme) 2008- TRABZON

KOMİSYON OLARAK YAZDIĞI VE YAYINLADIĞI ESERLER

1- Trabzon Belediyesi Tarihi, C.1, (Araştırma-İnceleme) 1993 – TRABZON

2- Mehmet Âkif Ersoy (Makaleler) 1994 – TRABZON

3- 24 Şubat Trabzon’un Kurtuluşu (Makaleler) – TRABZON

4- Muhteşem Trabzonlu Kanuni Sultan Süleyman Han (Makaleler) 1995 – TRABZON

5- Üç Dost Kalem (Makaleler) 1995 – TRABZON

6- Zararlı Alışkanlıklara Mücadele (Araştırma-İnceleme) 2000 – TRABZON

7- Canlı Tarih Şevket Çulha (Araştırma-İnceleme) 2000 – TRABZON

8- T.C. Trabzon Valiliği Trabzon İl Halk Kütüphanesi Arap Harfli Basma Eserler Kataloğu (Çeviri) 1999 – TRABZON

9- 1. Karadeniz Kalkınma Kurultayı, KÖK Derneği, T.B.M.M. Basımevi, 1999 – ANKARA

10- Trabzonlu Cihan Padişahı Muhteşem Kanunî Sultan Süleyman, Trabzon – 2005

11- Trabzon Şehitleri, Şehitlikleri ve Gazileri, 2006 – TRABZON

Kaynakça:www.yaziciyayinlari.com

Mustafa Yazıcı

Araştırmacı, Yazar

İletişim Bilgileri

www.yaziciyayinlari.com/
mustafayazici49@hotmail.com
Back to Top