M. SALİH ÇELiKKALE

1941 yılında Akçaabat Yeniköy’den başlayan, AÜ Ziraat Fakültesi’ndeki eğitim yılları, başarılı bir öğrencilik ve asistanlık döneminden sonra doktora (1986) ve burslu olarak gittiği Almanya yılları. Koyun yetiştiriciliğinden başlayıp hayvancılığın yeni bir dalı olan balıkçılığa geçiş. Ahrensburg Araştırma Enstitünde ünlü Alman Araştırıcı Prof C. Meske ile sazanlar üzerinde başlayan araştırmalar, diğer içsu balıkları ve yetiştiriciliği deneyimleri, doçentlik araştırmaları. 1977 yılında doçentlikle birlikte Türkiye’de yeni bir döneme başlaması ve dönemi başlatması. 1978 yılında AÜ. Ziraat Fakültesi bünyesinde Su Ürünleri Bölümünün kurulmasına öncülük yapan öğretim üyelerinin öncülerindendi. Dönemin Su Ürünleri Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan çok sayıda kişi ve bu satırların yazarının yüksek lisans tez yöneticiliği ve doktora “babalığı” nı yaptı. Kendi ifadesi ile, başlattığı “ilkler” çerçevesinde 20 yıllık AÜ deneyiminden sonra 1984 yılında KTÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunun kurucu müdürü oldu. 6 yıl Müdürlük, Fakülte olduktan sonra da 6 yıl dekanlık görevinde bulunduğu “Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi” bünyesinde alt yapının geliştirilmesinde önemli hizmetler verdi ve yine ilklerden yunus stoklarının tahmini, denizanasının işlenmesi ve ihracatı, hamsi stoklarının izlenmesi konularında araştırmalarda bulundu ve destek verdi. Karadeniz balıkçılığının çöktüğü 1988-89 yıllarında avlanabilir hamsi boyunu daha çok avlamak amacıyla 7 cm ye düşürmek isteyen sektör paydaşlarına karşı mücadele verdi. Ünlü programcı Uğur Dündar’ın Hodri Meydan tartışma programında ekibinin desteğiyle dik duruşunu sürdürerek aşırı avcılığa ve 9 cm boydan daha küçüklerinin avlanmasına izin verilmemesi konusunda ısrarcı tavrını devam ettirdi. Çok değil birkaç yıl sonra boy yasağını daha aşağıya çekmek isteyenlerin ev sahipliği yaptığı bir toplantıda ev sahibi kuruluş elemanlarının araştırma sonuçlarında da 9 cm den daha küçük hamsi avlanmaması gerektiği ifade edildiğinde bile zamanın kendisini haklı çıkarmasına karşın vakur tavrını muhafaza ederek bilimsel duruşunu korumuş olması hala hafızalardadır.
Türkiye’de ilk alabalık yetiştiriciliği, bu amaçla toprak kanalların kullanılması, polikültür, kafeslerde balık yetiştiriciliği, sazanlarda yapay döl alımı, başlattığı araştırma ilklerindendir.
Av araçları ve avlama yöntemleri, balık yetiştiricilik, ormaniçi su ürünleri, balık biyolojisi, ülkemizde balıkçılık sektörü ve AB Ortak Balıkçılık Politikası gibi alanlarda 10 kitabı, 4 yardımcı ders kitabı ve 1 sempozyum kitabı bulunmaktadır.
Çok sayıda araştırma makalesi, bilimsel makalesi, radyo konuşmaları, katıldığı TV programları, sempozyum ve kongre bildirileri ve gazete yazıları yoluyla ilgilileri aydınlatmaya ve kamuoyunu bilinçlendirmeye çalışmıştır.
Çalışma hayatının geç döneminde İÜ Su Ürünleri Fakültesine atanmış ve 2000 yılından itibaren Dekan olarak deneyimlerini yeni fakültesine aktarma fırsatı bulmuştur. İstanbul’u yeni yaşam ortamı seçmesinin nedeni olarak “Tavlada Trabzon’da kendisine rakip bulamaması” rivayet edilmektedir. Hoş bir rivayete göre artık sık sık yenildiği için “yeni avlaklar” bulma merakından dolayı İstanbul a gittiği de söylenir!!
1998 yılında memuriyete yeter diyerek emekli olmuş ama çalışma hayatına Anadolu Bil Meslek yüksek Okulu Müdürü ve Aydın Üniversitesi Rektörü olarak devam etmiştir.
Halen yazı hayatına ev ofisinde devam etmektedir.

Prof. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ
(Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencisi, Deniz Bilimleri Fakültesi eski Dekanı)

Kaynakça:http://www.deniz.ktu.edu.tr/emektar/

M. Salih Çelikkale

Akademisyen
Back to Top