Haşim Karpuz

5.2.1949 tarihinde Akçaabat’ın Taşocağı Köyü’nde doğdu. Sırası ile Gökçeler İlkokulu (1960), Akçaabat Ortaokulu (1963), Trabzon Lisesi (1967) ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya ve Arkeoloji Bölümünü bitirdi (1972). Lisans tezi “Anadolu’da Prostylos Plânlı Tapınaklar” isimli çalışmasıdır. 1 972/1973 öğretim yılında Şişli Lisesi’nde vekil öğretmenlik yaptı. 31.7.1 973 tarihinde Kültür Bakanlığı Erzurum Müzesi asistanlığına atandı. 1978 Haziran’ında Trabzon Müzesi araştırmacılığına nakledildi. Her iki müzede yönetici ve araştırmacı olarak görev yaptı. 19.1.1983 tarihinden itibaren Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

1976 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Türk-İslam Sanatları Tarihi Ana bilim Dalı’nda Doktora yaptı (1980). Doktora konusu “Erzurum Evlerinin Türk-İslam Mesken Mimarisindeki Yeri”dir. 1983 Ağustos’undan itibaren 5 ay süre ile burslu olarak Norveç’te Oslo Folkemuseum’da açık hava müzeleri konusunda incelemelerde bulundu. 1988 yılında üniversite Doçenti, 1994 yılında Profesör oldu.

Öğretim üyeliğinin yanı sıra birçok idari görevlerde bulundu. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanal Tarihi Bölümü başkanıdır. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi Başkanlığı yaptı. S. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nün Türk Sanatı Anabilim Dalı Başkanı ve yönetim kurulu üyesidir. 1998-2002 yılları arasında S. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı yaptı.

Eğitim öğretim çalışmaları, idari görevlerinin yanında birçok proje yürüttü. Bu projelerden en önemlileri Selçuk Üniversitesi adına yaptığı “1930-1965 yılları arası Türkiye Dergi ve Gazeteleri Koleksiyonu’nun Tasnif ve Okuyucuya Sunulması Projesi” İle Türk Tarih Kurumu adına, “Türkiye’nin Sosyal ve Kültürel Tarihi, Konya ve Karaman’daki Kültür Varlıkları Envanteri” dir.

Anadolu Türk Mimarisi, İslam Öncesi Türk Sanatı, Türk Evi, Sanat Tarihi, Fotoğrafçılık Tarihi ve Türk Folkloru konularında yayınlanmış 150′yi aşkın makalesi bulunan Prof. Dr. Karpuz’un yayınlanmış kitapları ve bazı makaleleri şunlardır:

 YAYINLARI

1. Kitaplar

Erzurum’da Türk-İslam Yapıları, Ankara, 1976.

Türk-İslam Mesken Mimarisinde Erzurum Evleri, Ankara, 1984 (Düzeltilmiş 2. Baskı, Ankara,1993.

Erzurum Evleri, Ankara, 1989.

Trabzon, Ankara, 1990.

Rize, Ankara, 1992 (2. Baskı, Ankara, 1993).

Şebinkarahisar, Ankara, 1993.

Fotoğraflarla Geçmişte Konya, İstanbul, 1996.

Arkeoloji, Sanat Tarihi ve El Sanatlarında Bilimsel Araştırma Teknikleri, Konya, 2001.

Anadolu Selçuklu Mimarisi, Konya, 2001.

Kaynakça: http://www.turkiyat.selcuk.edu.tr/karpuz.html

Haşim Karpuz

Akademisyen, Yazar

 

Back to Top