Ahmet Yalçın Çilingiroğlu

Doğu Karadeniz Bölgesi halk oyunlarının Akçaabat’ta odaklaşmasını sağlayan folklor gönüllülerinden biri de Ahmet Yalçın Çilingiroğlu’dur. Akçaabat horon ekiplerinin 1970’li yıllarda gerek yurt içinde gerek yurt dışında kazandığı üstün başarıların çoğunda onun da emeği vardır. Kurucuları arasında bulunduğu Folklor Derneği, Akçaabat’taki folklor etkinliklerine yeni boyutlar kazandırdı. Horoncular, çalgıcılar, türkücüler ve folklora ilgi duyanlar Folklor Derneği’nin çatısı altında bütünleşti. Dernek salonu, yöremizin folklor ve etnografya değerlerinin sergilendiği canlı bir müze gibi donatıldı. Çalışmalar belirli bir düzene ve disipline bağlı olarak yürütüldü. Horona duyulan ilgi giderek yoğunlaştı. Yörenin horon türleri yeniden derlenerek gösteri dizisine katıldı. Çevredeki okullarla verimli bir işbirliği kuruldu. Yetenekli gençlerden oluşturulan horon ekipleri, katıldıkları gösterilerde il birinciliği, bölge birinciliği, Türkiye birinciliği gibi ilk dereceli yıllar yılı ellerinde tuttular.

Kuruluşundan beri Folklor Derneği’nin başkanlığını sürdüren Ahmet Yalçın Çilingiroğlu, ticaret işlerinin  yanı sıra 1989’dan bu yana belediye meclisi ve belediye encümen üyeliği, başkan vekilliği gibi görevler yürütmüştür.

Kaynakça:Haydar Gedikoğlu, Akçaabat Merkez İlköğretim Okulu, Akçaabat, 1998

Ahmet Yalçın Çilingiroğlu

Back to Top