Mehmet Hakan Alşan

1974, Trabzon, Akçaabat doğumluyum. İlk ve Ortaöğrenimime bu güzel ilçede devâm ettim. Yüksek öğrenimimi ODTÜ ve KTÜ’de tamamladım. Yurt içinde ve yurt dışında, alanımla ilgili çeşitli bilim kongrelerine katıldım ve akademik çalışmalar içersinde yer aldım.

Ayrıca aynı yıllarda, K.T.Ü. Farabî Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servisi’nde uzmanlığıma devâm ediyorken, Trabzon PMYO’da “Öğretim Görevlisi” olarak dersler verdim. Vatanî görevimi ise, 2008-2009 yılları arasında, TSK Batman Jandarma Bölge Komutanlığı Baştabipliği’nde, ’321. Dönem Jan. Sağ. Yedek Subayı’ olarak tamamladım.

Sonrasında, akademik kariyerime Boğaziçi Üniversitesi’nde devâm etmek üzere, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü’ne kabûl edildim. Hâlen bu vesileyle; Eğitim Bilimleri, Klinik Psikoloji ve Psikotarih alanlarındaki çalışmalarıma devâm etmekteyim.

Tüm bu çalışmalarım sonucunda yayımlanan eserlerimden bazıları; dünyanın en prestijli üniversiteleri ve kütüphaneleri arasında gösterilen;

Harvard Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, Princeton Üniversitesi, Michigan Üniversitesi, MIT Üniversitesi (Massachusetts Institute of Technology), UC Davis California Üniversitesi, Washington Üniversitesi, California UC Berkeley Üniversitesi, UCLA Los Angeles Üniversitesi, Arizona Üniversitesi, New York Üniversitesi, Texas Üniversitesi, Maryland Üniversitesi, Cornell Üniversitesi, Columbia Üniversitesi, Martin Luther Üniversitesi, Toronto Üniversitesi, Loyola Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi kütüphaneleri ile Fransa Ulusal Kütüphânesi (Bibliothèque nationale de France), Uluslararası Sosyal Tarih Kurumu (International Institute of Social History), Berlin Devlet Kütüphanesi (Staatsbibliothek zu Berlin) ile ABD Kongre Kütüphanesi (U.S.A. Library of Congress) ve İngiltere Milli Kütüphanesi’ne (British Library) kaynak kitaplar olarak kabûl edildi.

Meslekî yaşamıma, eğitimci-yazar olarak devâm etmekteyim.

Bununla birlikte, Akçaabat Belediyesi Kültür Kurulu Üyesi, Trabzon Rûh Sağlığı Derneği Üyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Üyesi’yim. Evli ve 1 çocuk babasıyım.

 

Yayımlanmış Eserlerim :

- Şizofren (Şiirler), Serander Yayınları, Trabzon, ©2002.

- Devlet ve Patoloji: Cumhuriyetin Psikotarihi, Deryâ Kitabevî, Trabzon, ©2003.

- Melâmetîler: Horasan Erenleri (Ahîyân-ı Rûm, Gazîyân-ı Rûm, Bacıyân-ı Rûm, Abdalân-ı Rûm), Karakutu Yayınları, İstanbul, ©2006.

- Melâmet Hırkası: Bayrâmî-Hamzavî Melâmîler (İkinci Kuşak Horasan Erenleri), Karakutu Yayınları, İstanbul, ©2007, (II. Baskı, İstanbul, ©2010).

- Horasan Erenleri: Melâmetîler, Ahîler, Gazîler, Bacılar, Abdallar, (Birinci Kuşak Horasan Erenleri), Kurtuba Kitap, İstanbul, ©2012.

- Anadolu Erenleri: Melâmîler, Bayrâmîler, Hamzavîler, Kurtuba Kitap, İstanbul, ©2012.

- Sınav Günlükleri, Akis Yayınları, İstanbul, ©2007.

- Sınav Krokileri, Akis Yayınları, İstanbul, ©2007.

- Sınav Reçeteleri, Akis Yayınları, İstanbul, ©2007.

- Neo-Terapi: İnsân Dediğin…, Karakutu Yayınları, İstanbul, ©2008.

- Anti-Terapi: Sana Rûh’tan Soruyorlar, Karakutu Yayınları, İstanbul, ©2010.

- Sûfî-Terapi: Hikâyelerle İnsanlık Manifestosu, Ötekiadam Yayınları, İstanbul, ©2013.

- Öteki-Ben: Hikâyelerle Sûfî Terapi, Ötekiadam Yayınları, İstanbul, ©2012.

- Sınav Pusulası, Eksen Yayınları, İstanbul, ©2012.

- Sınav Terapileri, Ötekiadam Yayınları, İstanbul, ©2013.

- Sınav Psikolojisi: Sınav Stres Yönetimi, Ötekiadam Yayınları, İstanbul, ©2013.

- Sınav Diyalogları, Eksen Yayınları, İstanbul, ©2012.

- Aşk’ın Zülfikârı: Şems-i Tebrîzî, Önsöz Yayıncılık, İstanbul, ©2012.

- Bu Ülkü…, (Proto-Milliyetçilik, Akıncılık-Bahadırlık (Alperenlik), Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Ülkücülük, Militer-Nasyonal Milliyetçilik, Anadoluculuk, Pastoral Milliyetçilik, Turancılık, Vatanseverlik, Ulusalcılık), Ötekiadam Yayınları, İstanbul, ©2013.

- Bir Dünyayı Anlamak: Çocuklarımız…, Eksen Yayınları, İstanbul, ©2013.

- Gençleri Anlamak: Yeniden…, Eksen Yayınları, İstanbul, ©2013.

- Aşk’ın Yadigârı: Hallâc-ı Mansûr, İkidünya Yayınları, İstanbul, ©2013.

- Öteki-Psikoloji: Makaleler, Ötekiadam Yayınları, İstanbul, ©2013.

- Öteki-Terapi: Sûfî Hikâyeleriyle Psikoterapi, Ötekiadam Yayınları, İstanbul, ©2013.

Back to Top