Fethi Gedikli

1960 yılında Trabzon/Akçaabat’ta doğdu. ilk ve ortaöğrenimini doğduğu ilde tamamladıktan sonra, Hacettepe Üniversitesin’nde ingilizce hazırlık (1979-80), istanbul Üniversitesi’nde Hukuk okudu (1984). ingiltere’de Birmingham ve Londra’da bir yıl (1988-89), Mısır’da Kahire’de (1992) 10 aya yakın bir süre araştırmalarda bulundu. Nizamiye Mahkemelerinin Kuruluşu, Yapısı ve Hukuk Yargılama Usûlü adlı yüksek lisans teziyle bilim uzmanı (1989), 16. ve 17. Asır Osmanlı şer’iyye Sicillerinde Mudârebe Ortaklığı: Galata Örneği konulu çalışmasıyla doktor oldu (1996). Çağdaş Azerbaycan Şiiri Antolojisi (Yusuf Gedikli ile, 1983) ve Tarihi ve Sosyal Bağlamı içinde İslâm Hukuku (Der. Aziz el-Azme, çeviri, 1992) adlı kitapları yayınlanmış olan yazar, halen M.Ü. Hukuk Fakültesi’nde Hukuk Tarihi anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Kaynakça:Fethi Gedikli, Osmanlı Hukuku Makaleler, 2012

Fethi Gedikli

Akademisyen, Yazar

İletişim Bilgileri

gediklifethi@gmail.com
Back to Top