Adil Gedikoğlu

9 Mart 1946’da Akçaabat’ın Kuruçam köyünde doğan Adil Gedikoğlu, ilkokulu kendi köyünde, ortaokulu Akçaabat’ta bitirdikten sonra Trabzon Öğretmen Okulu’na girdi. Burada iki yıl öğrenim görüp son sınıfa geçtiğinde Yüksek Öğretmen Okulu’na seçilerek  Ankara’ya gönderildi. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nü bitirip fizik öğretmeni oldu.

İlk görev yeri olan Kayseri Öğretmen Okulu’nda kısa bir süre fizik öğretmenliği yaptıktan sora araştırma görevlisi olarak mezun olduğu fakülteye geri döndü. 1973 yılında Hamburg Üniversitesi Nükleer Fizik Bölümü’nde hazırladığı Mössbaner  Unterstrhungen An Volfram İsotop adlı doktora teziyle bilim doktoru unvanını kazandı.

Almanya’dan dönünce Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünde doktor asistan olarak görevlendirildi. Bu görevde iken 1978’de doçent oldu. Fen Fakültesi’ndeki görevinin yanı sıra Konya Selçuk Üniversitesi’ne, Eskişehir’de yeni kurulan İnönü Üniversitesi’ne giderek bu üniversitelerde fizik dersleri verdi. Bu arada İnönü Üniversitesi Fizik Bölümü Başkanlığını da yürüttü.

1982-83 öğretim yılında Van 100. Yıl Üniversitesi’ne atandı. Orada 2 yıl Fizik Bölümü Başkanlığı yaptıktan sonra 1985’te Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’ne profösör olarak atandı. Bu üniversite de bir yıl Fizik Bölümü Başkanlığı, 4 yıl sonra öğretim üyeliği yaptı. 1990 yılı başlarında hastalanarak yurt içinde ve yurt dışında tedavi altına alındı. Ancak, yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak 24 Mart 2990 günü, yaşamının en verimli çağında aramızdan ayrıldı. Eşinin isteği üzerine Ankara’nın Karşıyaka mezarlığına gömüldü.

Genç yaşında ölüme yenik düşen Adil Gedikoğlu’nun Türkçe, Almanca, İngizlice yayınlanmış çok sayıda inceleme yazıları ve üniversite fizik bölümlerinde ders kitabı olarak okutulan ders kitapları vardır.

Kaynakça:Haydar Gedikoğlu, Akçaabat Merkez İlköğretim Okulu, Akçaabat, 1998

Adil Gedikoğlu

Akademisyen

 

Back to Top