ATMA TÜRKÜ 6
İşlesun yureğune,
Yarum benum sözlerum,
Eller ankdimi seni,
Dolar benum gözlerum.

- M Hakan Alşan